Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller


 


 Başvuru/müracaat eserleri (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, vb.), 

 Tezler, 

 Görsel-işitsel araçlar (CD, DVD film vs.)

 Rezerve kitaplar, 

Ciltlenmemiş süreli yayınlar, 

Müzik notaları, 

Atlas, harita ve slaytlar,

Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal vb. materyaller,

Yazma ve nadir basma eserler,

Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

 

Kullanıcılar bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.


HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook