Açık Erişim Veritabanları

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Devlet ve toplum hafızasını barındıran arşiv belgelerini arşivcilik standartları ve gelişen teknolojiler çerçevesinde tespit etmek, derlemek, korumak ve araştırmaya açmak suretiyle kamuoyuna güvenilir, kaliteli ve hızlı erişilebilen arşiv hizmetlerini sunmak ve kamu belge yönetimini etkinleştirmektir.
T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğünde 2015 yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir.Koleksiyonumuzda 2.000.000 basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2.000.000 sayı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 50 adet veritabanı içeriğinde; 550.000 e-kitap, 6.500.000 elektronik tez ve 60.000’e yakın e-dergiye ait 120.000.000 makale, rapor, vb. bulunmaktadır. Bu bilgi kaynaklarının okuyuculara sunum hizmetleri modern kütüphanecilik anlayışı ile verilmektedir. Millet Kütüphanesi, ülkemizin en büyük kütüphanesi olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.
RAMİ Kütüphanesi
İstanbul’un En Büyük Kütüphanesi!Geçmişi 18. yüzyılın ortalarına dek uzanan Rami Kışlası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun gayretleriyle yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeni inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buldu.Her yaştan okuyucunun ihtiyacına cevap veren koleksiyonu, ihtisas kütüphaneleri ve yaşam alanlarıyla Avrupa’nın en büyük kütüphane kompleksi olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi, 2023 yılının Ocak ayında okuyucularına kapılarını açtı.
Açıkerişim@TBMM
Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin ulusal ve evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması hedeflenmektedir. Sisteme; Kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenenler alınacaktır.
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Türk tarihi, Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konularda zengin ve değerli bilgi kaynaklarına sahip olan tek ihtisas kütüphanesidir.
Belleten
TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.
ÇATAB Uğural VANTHOFT Koleksiyonu
Çanakkale Savaşları ile ilgili en kapsamlı ve nitelikli arşiv olan ‘Uğural Vanthoft Arşivi’. Çanakkale Muharebelerine katılan, katılmayan tüm ülkelerde yayımlanmış eserlerin hemen hemen tümünün bir araya getirilmesinden oluşuyor. Yılların emeğinin sonucu olan bu arşivde, toplam 5 bin 682 adet farklı dilde kitap, süreli yayın, gazete, orijinal fotoğraf, kartpostal, foto-kartpostal, pul, mektup zarfı, madalya beratı, belge ve dokümanlar yer alıyor. Ayrıca tarihi muharebeler dönemine kadar inen ve yazarından imzalı çok nadir kitapların da yer aldığı koleksiyon, Çanakkale araştırmacıları için muazzam bir arşiv niteliği taşıyor.
Çorum Belediyesi Kent Arşivi
Çorum Belediyesi Kent Arşivi, 2005 yılında açıldığından bu yana çalışmalarının önemli bir bölümünü yerel tarih ve Çorum Kent Tarihi alanında yoğunlaştırılmıştır. Bu alana ilişkin kültür yayınları yanı sıra, başta Çorum Şer’iyye Sicilleri Transkripsiyon Projesi ve Uluslar arası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi Belgeleri, Evlendirme Sicilleri Transkripsiyonları, Nüfus Defterleri Transkripsiyonları, Mezar Taşları Transkripsiyonları, Türk İslam Sanat Eserleri Kitabeleri Transkripsiyonları olmak üzere araştırmacılar ve kent tarihi için kaynak olma niteliğine sahip projeler gerçekleştirmiştir.Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nin kent tarihi araştırmaları yayınları arasında Çorum Halkevi Dergisi Tıpkı Basımı(1938-1946 yılları arası), Çorum Gazetesi Çevirileri (200 sayı gazete-2 Cild), Çorum Ağzı Sözlüğü, Çorum Kültür ve Tarihinde Tasavvuf Geleneği, 20.Asırda Çorum Tarihinden Notlar, Çorum Şer’iyye Sicilleri Katalogları(2 Cild) vb. çok sayıda kitap yer almaktadır.Çorum Belediyesi Kent Arşivi, ayrıca 4500 adet siyah beyaz fotoğraf albümünden oluşan bir fotoğraf arşivinden derlenen “1897’den 1979’a Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Tarihe Işık Tutan Çorum Fotoğrafları, Çorum Futbol Tarihi (1920-1979 yılları arası), Geçmişten Günümüze Çorum ve Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Nostalji, Çorum Fotoğrafları Albümü, Geçmişten Günümüze Çorum Fotoğrafları Albümü adlı Fotoğraf Albümleri önemli bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Platformu
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, sahih kaynaklara dayanarak toplumu din konusunda aydınlatma, toplumun tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılama görevleri doğrultusunda Dijital Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan dini, ahlaki, tarihi ve kültürel içeriklerin sunulduğu bir platformdur.
                                              https://hadis.diyanet.gov.tr
                                              https://dergi.diyanet.gov.tr
                                              https://gecerken.com.tr
                                              https://www.diyanet.tv
                                              https://www.diyanetradyo.com
                                              https://cocuk.diyanet.gov.tr
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Yazma eserlerden ücretsiz faydalanmak için öncelikle üyelik girişi yapınız.Daha sonra kullanıcı adı altındaki Ücretsiz Faydalanma menüsüne girerek belirtilen eser talep adımlarını uygulamak suretiyle talep oluşturunuz.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS), başlangıçtan 21. Yüzyıla (1985 doğumlu) kadarki Türk edebiyatına ait şair ve yazarları kapsamaktadır. Divan, âşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alınmıştır. Proje, esas itibariyle Anadolu'da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebî birikimi toplumla buluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azerî sahasına mensup isimler de projeye dâhil edilmiştir. Yeni Türk edebiyatı alanında ise proje sadece Türkiye ile sınırlandırılmamış, Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde “gurbetçi” tanımıyla bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınanların biyografilerine de yer verilmiştir.
TDK Büyük Türkçe Sözlük
Söz, deyim, terim ve ad olmak üzere toplam 616.767 söz varlığı bulunmaktadır.
TDK Dîvânu Lugâti’t-Türk Veri Tabanı
Kâşgarlı Mahmud tarafından Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini belirleyen, söz varlığını derleyerek bir araya getiren eser.
TDK Metin Veri Tabanı
Basit ve kullanışlı arayüz üzerinden veri tabanında yer alan metinler içinde bulmak istediğiniz kelimeyi arama çubuğuna yazın.Veri tabanındaki yüzlerce metin içinde aradığınız kelimenin geçtiği metinleri inceleyin; sonuçları filtreleyin, sıralayın.Ayrıntılı incelemek istediğiniz sonucu, ilgili eserin sayfası üzerinden görüntüleyin.
TDK Nutuk Veri Tabanı
Prof. Dr. Recep TOPARLI başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN, Seyit Ali KAHRAMAN ve Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU’ndan oluşan Türk Dil Kurumu Elektronik Dil Yayımcılığı Araştırma ve Uygulama Çalışma Grubu tarafından genel ağ ortamına aktarılmış, 13 Ekim 2011 günü Sivas’ta düzenlenen Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Çalıştayı’nda kullanıma açılmıştır.
TDK Süreli Yayınlar Veri Tabanı
Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir veri tabanında toplanarak PDF biçiminde kullanıma sunulmuştur. Veri tabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nden 489 ve Türk Dili Dergisi’nden 20.038 olmak üzere toplam 21.430 yazı bulunmaktadır.
Dijital Verimlilik Kütüphanesi
Verimlilikle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla geliştirilen ve verimlilik konusunda 700'ü aşkın yayının yer aldığı Dijital Verimlilik Kütüphanesi Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı  tarafından oluşturularak hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; kitaplar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları ve kılavuzlar gibi birçok türde esere Dijital Verimlilik Kütüphanesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Bakanlığımızın aylık yayımladığı "Anahtar" ve üç̧ ayda bir yayımladığı "Verimlilik" dergileri ile Bakanlığımızca sağlanan teşvik ve desteklerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin değerlendirildiği Etki Analizi Raporları da Dijital Verimlilik Kütüphanesi’nde erişime açılan kaynaklar arasında yer almaktadır.
Kalkınma Kütüphanesi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının hazırlamış olduğu dokümanlara, tek bir web sayfasından kolayca ulaşmanızı sağlayan interaktif internet sitesidir.
Milli Kütüphane Başkanlığı
Sıradan bir kütüphanenin ötesinde, milli bir arşiv, müze ve araştırma merkezi niteliği taşıyan Milli Kütüphane Başkanlığı gerçekleştirdiği hizmetlerle, Türk kültür, bilim, edebiyat ve sanat hayatına katkıda bulunmaktadır.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Millet Yazma Eserler Kütüphanesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Millet Kütüphanesinde bulunan yeni eser kitaplar da Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine devredilerek, kütüphane araştırma ve ihtisas kütüphanesi konumuna gelmiştir. Kütüphane bugün “Millet Yazma Eser Kütüphanesi” adı ile hizmete devam etmektedir.
Academic Earth
Önemli üniversitelerden akademik kurs ve ders videoları sunmaktadır.
ACS FreeSearch
AmericanChemicalSociety yayınlarının bibliyografik künyelerini veren bir veri tabanıdır.
AIDSLINE – NLM
AIDS ile ilgili araştırmalar, klinik bilgiler ve saılık politikaları ile ilgili kaynakları veren bibliyografik bir veri tabanıdır.
Almelek Kitap İndeksi
Almelek Arşivi, kaynaklarda geçen anahtar sözcükleri taramak için hazırlanmış bir web uygulamasıdır. Almelek Arşivi her türlü ARAŞTIRMACI, YAZAR, EĞİTMEN, ÖĞRENCİYE ve MERAKLISINA, başta Türk edebiyatı olmak üzere İnsan/Dünya kültürünü MAKALE, ROMAN, ŞİİR, TİYATRO, ANI, HİKAYE, DENEME, BIYOGRAFİ alanlarında anahtar sözcükler kullanarak araştırma yapma imkanı vermektedir.
arXiv.org
Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında önbaskı arşivi.
AskOxford Dictionary
Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Bayerische StaatsBibliothek
19. asır öncesinde basılmış Türkiye/Osmanlı ile ilgili kitapların konulara göre tarama imkânı olan bir veritabanıdır.
BioMed Central
Açık erişim yayıncılığının öncüsü olan BMC, BMC Biyoloji ve BMC Tıbbı, MalariaJournal ve Microbiome gibi uzman dergiler ve BMC serileri gibi geniş ilgi alanlarını içeren yüksek kaliteli hakemli dergilere ev sahipliği yapmaktadır.
Bone&Joint Publishing (Tıp ve Sağlık Bilimleri) Ortho Search
Bone&Joint Publishing; ortopedi uzmanları için tamamen ücretsiz bir platform oluşturmuştur. Ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan herkes bu platform üzerinden ilgilendikleri alanda yayımlanan makaleleri, konferans tutanaklarını, podcastleri, videoları ve çok daha fazlasını ücretsiz olarak tarayabilmektedir.
Cambridge Dictionaries Online
Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonudur.
ChemID – NLM
Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.
ChemSpider
 ChemSpider, 63 milyondan fazla yapıya, özelliğe ve ilgili bilgiye hızlı erişim sağlayan ücretsiz bir kimyasal yapı veritabanıdır. ChemSpider, 280 veri kaynağından gelen bileşikleri entegre ederek ve birleştirerek araştırmacıların, tek bir çevrimiçi aramadan, serbestçe erişilebilen kimyasal verilerin en kapsamlı görünümünü keşfetmelerini sağlar.
Clinical Trials
Klinik araştırmalar konusunda bilgiler içeren bir veri tabanıdır.
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası
Osmanlılar hakkında Cumhuriyet Dönemi’nde yapılmış eserlerin bibliyografyasıdır.
David Rumsey
Modern dönem haritalarına ilaveten; son 5 asra ait 67.000 civarında tarihî harita içeren bir koleksiyondur.
DergiPark
TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Din Veri Arşivleri Derneği (ARDA) Veritabanı
Din Veri Arşivleri Derneği (ARDA), din ile ilgili en iyi verilere erişimi sağlamaktadır. 1997'de Amerikan Din Veri Arşivi olarak kurulan ve 1998'de çevrimiçi olan ilk arşiv durumunda olup, Amerikan diniyle ilgilenen araştırmacıları hedef almıştır. Hedef kitle ve veri toplama, 1998'den bu yana Amerika ve uluslararası koleksiyonlar da dahil olmak üzere büyük ölçüde genişlemiş ve eğitimciler, gazeteciler, dini cemaatler ve araştırmacılar için özellikler geliştirilerek hizmete sunulmuştur. ARDA'da yer alan veriler, dünyanın önde gelen din alimleri ve araştırma merkezleri tarafından toplanarak sunulmaktadır. Şu anda Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü, Liberal Sanatlar Koleji ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yer alan ARDA, Lilly Endowment, John Templeton Vakfı, Chapman Üniversitesi ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi tarafından finanse edilmektedir. Din Derneği Veri Arşivlerine eklenmesini talep edilen verilere sahip olduğunu düşündüğünüz verileriniz veya internet linklerini lütfen aşağıda verilen adresleri veya telefon numarasını kullanarak bizimle iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Eğer kendi derlemelerinizi göndermek istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun ve veri dosyasını uygun destek materyalini ve tamamlanmış bir başvuru formunu (yetkilendirme formu dahil) ofisimize gönderin. Bu dosyanın hazırlanabilmesi için: https://thearda.com/submission.doc adresinde bulunan Microsoft Word formatında gönderme formunun bir kopyası edinebilirsiniz. ARDA’nın Kurulma Nedenleri ARDA’da bulunan verileri akademik yayınlarda ve sunumlarda kullanırken, Din Veri Arşivleri Derneği'ni ve verilerin orijinal toplayıcılarını(örneğin, DinVeri Arşivleri Derneğikabul etmelidir. www.theARDA.com ziyaret edilerek veriler görülebilir.
Erişim Bilgileri
e-posta: support@thearda.com
Telefon: 814-865-6258
Faks: 814-863-7216

TheAssociation of Religion Data Archives
Department of Sociology
The Pennsylvania State University
211 Oswald Tower
University Park, PA 16802-6207

Duke Üniversitesi Kütüphanesi
Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 kitabı online olarak içeren bir koleksiyondur.
eOsmanlıca
Ata mirasımız olan Osmanlıca'nın okumasını ve yazmasını öğrenmek artık çok kolay.Geçmiş ile geleceği aralayan kapıdan girme vakti.
Gazeteden Tarihe Bakış Projesi
Gazeteden Tarihe Bakış Projesiİstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 18422 adet cilt gazete yer almaktadır. Dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki bu değerli gazete arşivinin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, günlük erişilebilir şekilde ve OCR metodu ile 1928-1942 yıllarını kapsayan yaklaşık 688 cilt, 55 başlık ulusal ve yerel gazeteden 581106 sayfa görüntü taranmış ve elektronik ortama aktarılmış durumdadır, çalışma devam etmektedir.
Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi
Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesinde yer alan gravürler ve haritalar yıllar içinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen müzayedeler, kitap fuarları, sahaflar ve antika pazarlarından temin edilmiş eser ve dokümanlardır. Gravür ve haritaların etiket ve künyeleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve internet sitesine aktarılmıştır. Ayrıca, henüz etiketleme ve künye hazırlanma işlemi tamamlanmadığı için kütüphaneye konulamamış çok sayıda gravür kütüphanede bulunmaktadır.
Hukuk Kaynaklari.com
2000-2012 yılları arasında yayınlanmış, kitap, makale, çeviri, vb. yaklaşık 40.000 eser künyesini sistematik olarak listelemektedir. "Yazar adı" ve "eser adı" kriterlerine göre bu eserler içinde tarama yapılabilmektedir. Bu eserlerin açık erişimli olan yaklaşık 20.000 tanesinin "tam metin" erişim bağlantı adreslerini de içermektedir.Ayrıca, yine açık erişimli olan ve 1930-2012 yılları arasında yayınlanmış yaklaşık 60.000 eser içinde "metin içi tarama" yapmayı ve bu eserlere "tam metin" erişimi desteklemektedir.Son olarak, sempozyum, vb. hukuk toplantılarını takip edip, listelemektedir. Tek tıklama ile bunları kişisel takvime (MS Outlook, BlackBerry) kaydetmek, twitter ve facebook yoluyla paylaşmak mümkündür.
İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı
Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Ansiklopedimizde yer alan 15.220 madde başının 14.210’u, zeyl ciltlerimizde yayımlanacak 1321 maddenin 827’si ve muhtelif konularda oluşturulmuş 2.586 başlığın 2,086'sı ile toplam 18.274 doküman dosyasının 17.123'ündeki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Veri tabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.
İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı
Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.
İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı
Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.
İSAM Risaleler Veri Tabanı
Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.
İSAM Türk Tarih,Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.
İslam Ansiklopedisi
TDV İslâm Ansiklopedisi dünyada müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi hem de içerik ve üslûp açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedidir. Başlangıcından günümüze kadar İslâm dini, tarihi ve medeniyeti ile İslâm toplumlarına dair hemen her konuda güvenilir, doğru ve yeterli bilgi sunmayı hedefleyen TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için kapsamlı bir kaynaktır.
İSNAD ATIF SİSTEMİ
İSNAD, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak erişilebilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir.
kelime.com
BİLİNMEYEN KELİME KALMASIN!
TEBDİZ
Tebdiz, bir başka ifadeyle “Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük” projesi, temelleri 2007 yılına dayanan ve edebi metinlerin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğünü oluşturmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir çalışmadır. Tebdiz projesi ile; Türk dili ile yazılmış olan eserlerdeki sözcüklerin, hangi sözcüklerle bir araya getirildiği, hangi anlamlarda ve bağlamlarda kullanıldığı ortaya konulabilmektedir. Ayrıca, edebî eserlerdeki folklorik unsurlar tespit edilebilmekte, dilin tarihsel süreçte geçirdiği değişim takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, şair/yazarların üslupları hakkında, somut ve istatistikî verilere de ulaşılabilmektedir.
The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM
Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.
The European Library Portal
Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Kullanıcılarımız basılı veya elektronik olan bu kaynaklardan istekte bulunabilir. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da yer alır.
TRDizin
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergileri içermektedir.
TürKomp (Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı)
TürKomp’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır.Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz. Ayrıca iki farklı besinin besin değerleri açısından karşılaştırılması mümkündür.
UNESCO
UNESCO tarafından yayınlanan tüm rapor, kayıt ve bibliyografik verilere erişebilir, ülke incelemelerinde bulunabilirsiniz. Kayıtlar üzerinde İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde tarama yapabilirsiniz.
World HealthOrganization (WHO)
Sağlık profesyonelleri, araştırmacılar, politika ve karar vericiler, öğrenciler ve kamuoyu tüm WHO yayınlarını ücretsiz olarak indirebilir veya çevrimiçi olarak sipariş edebilir. Bilgi kaynakları ayrıca, biyomedikal ve halk sağlığı alanında geniş bir yelpazedeki konu alanlarını kapsayan çok çeşitli profesyonel ve teknik referans ve bilgi hizmetleri sunmaktadır.
Zenodo
Zenodo, bir OpenAIRE ortağı ve açık kaynak, açık erişim ve açık veri öncüsü olan CERN tarafından kurulan toplayıcı bir arşivdir.
Zentralblatt Math Database
Matematik alanında 2 milyondan fazla dokümana erişim bağlantı bulma imkanı sağlayan, Kuramsal ve Uygulamalı Matematik konularında özet ve eleştiri sunan, 2300 den fazla süreli yayın ve dergilere ait girişleri içeren veritabanıdır.
Zotero
Araştırma ve alıntı kaynaklarını toplamak ve yönetmek için tarayıcı eklentisi olarak kullanılan açık kaynak kaynakça yönetimi yazılımıdır.

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook