İntihal Veritabanları

İntihal.Net

Kolay kullanımlı ara yüzü ile , 3 adımda intihal tespiti yapabileceğiniz çevrimiçi bir veri tabanıdır.

IThenticate

Üniversiteler başta olma üzere, bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgeler ile akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

Turnitin

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook