Genel Bilgiler

17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarına başlamıştır.

Merkez Kütüphanemizde Daire Başkanının yanı sıra, 1 Şube Müdürü, 6 Kütüphaneci, 2 Bilgisayar İşletmeni , 1 Memur , 1 İdari Büro Görevlisi ve 1 Temizlik İşleri Görevlisi olmak üzere toplam 13 personel görev yapmaktadır.

Kütüphanemiz Kitaplık, Okuyucu ve Dinlenme Salonlarından oluşan 2000 m2’lik fiziki kullanım alanı ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphanemizde kullanıcı hizmetleri için, 30 Adedi Multimedya Salonunda olmak üzere, internet bağlantılı 37 adet bilgisayar okuyucu kullanımına sunulmuştur.

Merkez Kütüphane, Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personele kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır.   

Ayrıca, Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar,  Rektörlükten izin almak şartıyla kütüphanemizin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Merkez Kütüphanemiz, kuruluş esnasında sadece 4.000 adet kitap ile hizmete başlamışsa da, şu anda koleksiyonumuzda 71.186 Adet Basılı Kitap, 4.606.505 Adet Elektronik Kitap, 84.000 Adet Elektronik Dergi, 5.000.000  Adet Elektronik Tez,  9.521 Adet Basılı Süreli Yayın,  2.565  Adet Ciltli Süreli Yayın, 1.739 Adet Görsel ve İşitsel Materyal ve 58 Adet Veri Tabanımız yer almaktadır.

Kullanıcıların, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca görme engelli kullanıcıların da kütüphaneden faydalanabilmeleri için sesli kitaplar mevcuttur.

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı 10 Birim Kütüphanesi mevcut olup; İlahiyat Fakültesi'nde 27.996 Adet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 5.959 Adet, Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda 2.819 Adet,  Osmancık Meslek Yüksekokulu'nda 2.232 Adet, İskilip Meslek Yüksekokulu'nda 620 Adet, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'nda 2.153 Adet, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2.821 Adet ve Tıp Fakültesi’nde 1.467 Adet, SBMYO Bayat Yerleşkesi'nde 149 Adet, Eğitim Araştırma Hastane Kütüphanesi 2.481yayın olmak üzere toplamda Hitit Üniversitesi Kütüphanelerinin basılı kaynak sayısı 119.883 Adet’e ulaşmıştır.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar, LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook