Genel Bilgiler


17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarına başlamıştır.

Merkez Kütüphanemizde Daire Başkanının yanı sıra, 1 Şube Müdürü, 6 Kütüphaneci, 2 Bilgisayar İşletmeni ,  1 Memur ve 1 Temizlik İşleri Görevlisi olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır.

Kütüphanemiz Kitaplık, Okuyucu ve Dinlenme Salonlarından oluşan 2000 m2’lik fiziki kullanım alanı ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphanemizde kullanıcı hizmetleri için, 30 Adedi Multimedya Salonunda olmak üzere, internet bağlantılı 37 adet bilgisayar okuyucu kullanımına sunulmuştur.

Merkez Kütüphane, Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personele kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır.   

Ayrıca, Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar,  Rektörlükten izin almak şartıyla kütüphanemizin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Araştırmacılarımız, VETİS (Veritabanı Erişim ve İstatistik Sistemi) üzerinden, Üniversitemiz  ve Araştırma Merkezlerimizde kullanılan ulusal veya uluslararası elektronik veritabanlarına, kampüs dışından, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmektedirler.

Kullanıcıların, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca görme engelli kullanıcıların da kütüphaneden faydalanabilmeleri için sesli kitaplar mevcuttur.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar, LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook