Kütüphaneden Yararlanma

      Üniversitemiz öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri Rektörlükçe belirlenen kurallar dahilinde kütüphaneden yararlanabilir. Diğer üniversite mensupları ve dışardan gelen tüm araştırmacılar Rektörlükten alacakları izin doğrultusunda kütüphaneden yararlanabilirler.


      Okuma salonundan yararlanan okuyucular alarm sistemi veya görevliler uyardığı takdirde ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak yasal yollara başvurulur.


HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook