Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Materyaller

Ödünç aldığı kitap ve materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kullanıcı, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın süre bitimini izleyen günden itibaren, günlük gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.

Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kullanıcıya, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

Ödünç materyalin iade süresinin dolması halinde, Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden ilgiliye otomatik olarak e-posta yolu ile uyarı mesajı gönderilir. Ayrıca ilgili kullanıcı Daire Başkanlığınca telefon, yazı veya herhangi bir iletişim yolu ile de uyarılarak, söz konusu materyalin 30(otuz gün) içerisinde iadesini ister. Bu süre sonunda iadesi yapılmayan materyal için ilgili hakkında YÖK Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği veya Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde işlem başlatılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir. Bu durumda iadesi sağlanamayan materyal için kayıp işlemi uygulanır. Materyalin değeri ve gecikme cezası ilgiliden makbuz karşılığı tahsil edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılır. Bu kullanıcılara bir daha kütüphanelerden ödünç kitap verilmez. Üniversite personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilmek üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

Gecikme cezası Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Gecikme cezası kitap veya materyalin piyasa değerinin 2 katını geçemez.

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook