Bağış Politikamız

Kütüphaneye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM, DVD, vb.)koleksiyon geliştirme politikası kapsamında oluşturulan komisyon tarafınca değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphanenin koleksiyon geliştirme politikası Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Komisyon belirtilen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir. Koleksiyona dahil edilmeyen materyaller, bağışlayana iade edilir veya kütüphanenin inisiyatifi doğrultusunda başka Üniversite ve okullara gönderilebilir. Bağış yapan kişiler için ,kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki kararı da Rektörlük makamı verir. Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı, kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır. Bağışlanan kaynakların iç kapağına Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca ".............. tarafından kütüphanemize bağışlanmıştır” damgası vurulur. Bağış yapan kişiler yaptıkları bağışlarla ilgili sonradan herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar. Bağış kaynakları kabul edilenlere Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır. Yukarıda açıklanan “Bağış Yayın Politikası” dışında koşullu bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.

Bağış Yapılacak Materyal Seçimi ile İlgili Kriterler 

Bağış yapılan yayının kütüphane koleksiyonunda (rezerv koleksiyonundaki yayınlar hariç) önceden mevcut olmaması, 

Fen bilimleri ve teknoloji konulu materyallerin yayın tarihinin son 5 yıla ait olması, 

Üniversitede verilen eğitimi desteklemesi ve bilimsel nitelik taşıması,

Bağış yapılan yayın süreli yayın niteliği taşıyor ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması gerekir.

Bağış Olarak Koleksiyona Dahil Edilemeyen Materyaller 

Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar,

Basımı durmuş süreli yayınlar,

Fiziksel açıdan kötü durumdaki materyaller, 

Yasaklanmış yayınlar, 

İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi, ders notları, korsan basım v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller,

Posta yoluyla gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir.

Yukarıdaki şartlara uygun materyalleri Kütüphane ye bağışlamak için aşağıda verilen telefon numaralarını arayabilir ya da belirtilen adreslere e-posta gönderebilirsiniz.

Bağış yayınlar için:

e-Posta: kutuphane@hitit.edu.tr

Tel.: (+90 364)2192770    Faks: (+90 364)2192780

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook