Ödünç Verme Esasları

    Üniversitemiz öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencilerimiz kütüphanemizden ödünç kitap alabilirler.

   Üniversitelerarası işbirliği gereği olarak üniversite kütüphaneleri diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve öğrencilerin kullanımına açıktır. 

   Ancak, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri kütüphanemizdeki materyalleri kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç alabilirler.

     Üniversite personeli bir defada, 30 gün süre ile en çok 5 kitap,

     Üniversite öğrencileri bir defada 15 gün süre ile en çok 3 kitap,

 ödünç alabilirler.

    Öğrenciler mezun olduklarında ve kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır.

   İlişik kesme belgesi almamış olan öğrencilerin isimleri ilgili birimce zaman geçirilmeden Daire Başkanlığına bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.

    Bu konuda, Daire Başkanlığımız ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışır.

   Üniversitemizden emekli olan veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik sebebiyle bir süre üniversiteden uzaklaşan öğretim elemanları ve üniversite personeli, ödünç aldıkları kitapları iade ederek  Merkez   Kütüphaneden ilişik kesmek zorundadır.

HIZLI ERİŞİM

instagram Twitter Facebook