Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

TARİHÇE

Genel Bilgiler

 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarına başlamıştır.

 

Merkez Kütüphanemizde Daire Başkanı'nın yanı sıra, 2 Şube Müdürü, 2 Kütüphaneci, 4 Bilgisayar İşletmeni ve 3 Memur olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır.

 

Kütüphanemiz Kitaplık, Okuyucu ve Dinlenme Salonlarından oluşan 800 m2’lik fiziki kullanım alanı ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

 

Merkez Kütüphanemizde kullanıcı hizmetleri için internet bağlantılı 25 adet bilgisayar, 1 adet fotokopi makinesi ve basılı kaynakları bilgisayar ortamına aktaran çözünürlüğü yüksek kapsamlı bir tarayıcı hizmete sunulmuştur.

 

Merkez Kütüphane, Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personele kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar da sunulan hizmetlerden kütüphane içinde yararlanabilmektedirler.

 

Merkez Kütüphanemizin kuruluşunda 7.000 adet olan kaynak sayısı şu an 49.941 adet basılı, 155.966 adet elektronik olmak üzere toplam 205.907 adettir. Kullanıcıların, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane katalogunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane katalogunu taramaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca görme engelli kullanıcıların da kütüphaneden faydalanabilmeleri için sesli kitaplar mevcuttur.

 

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı beş birim kütüphanesi mevcut olup; İlahiyat Fakültesi 'nde 24.573 adet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 4.257 adet, Mühendislik Fakültesi'nde 1.627 adet, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 3.107 adet, Sağlık Yüksekokulu' nda 1.435 adet, Sungurlu MYO' nda 1.471 adet, Osmancık MYO' nda 681 adet, İskilip MYO' nda 350 adet, Alaca Avni Çelik MYO' nda 1000 adet ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nde 1.450 adet yayın olmak üzere toplamda Hitit Üniversitesi Kütüphaneleri 89.892 adet yayınla hizmet vermektedir.


     Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar, LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.


Misyonumuz;

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak Üniversitemizin misyonu gereği, bilimsel araştırma geliştirme çalışmaları için çağın gerektirdiği bilgi ve belge hizmetlerini güncel teknolojileri kullanarak kullanıcıların hizmetine sunmak.

 

Vizyonumuz;

Başkanlık olarak bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. Bu anlayışla görev olarak kabul ettiğimiz güncel bilgi ve belgeleri zaman ve sınır tanımadan kullanıcılarımızın hizmetine sunmak. Kütüphane olarak çağdaş ve modern bir bilgi ve belge merkezi olmaktır.