Mobil Menü

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Diğer MateryallerAnsiklopedi,sözlük, atlas kataloglar, vb. danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılıolmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerve (ayırtılmış) kitaplar,istatistikler, harita, slayt, video, bant ve CD’ler, birimlerce tespit edilensayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler, müzik notaları, koleksiyon parçaları,sanatsal materyaller ve kütüphane dışına çıkarılmasında Daire Başkanlığıncasakınca görülen diğer materyaller kütüphane dışına ödünç verilemez.