Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Ansiklopedi, sözlük, atlas kataloglar, v.b. danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerve (ayırtılmış) kitaplar, istatistikler, harita, slayt, videolar, birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş eserler, müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller ve kütüphane dışına çıkarılmasında Daire Başkanlığımızca sakınca görülen diğer materyaller ödünç verilemez.

Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü