Kalite Politikamız

       Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

HİTÜ’ nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda,

Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile,

Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,

İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışıyla gerçekleştirilmesidir.

Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü