Kütüphaneden Yararlanma

      Üniversitemiz öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri Rektörlükçe belirlenen kurallar dahilinde kütüphaneden yararlanabilir. Diğer üniversite mensupları ve dışardan gelen tüm araştırmacılar Rektörlükten alacakları izin doğrultusunda kütüphaneden yararlanabilirler.


      Okuma salonundan yararlanan okuyucular alarm sistemi veya görevliler uyardığı takdirde ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak yasal yollara başvurulur.


Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum