Genel Bilgiler

17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarına başlamıştır.

Merkez Kütüphanemizde Daire Başkanının yanı sıra, 2 Şube Müdürü, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Kütüphaneci, 4 Bilgisayar İşletmeni , 1 Memur , 1 İdari Büro Görevlisi ve 1 Temizlik İşleri Görevlisi olmak üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır.

Kütüphanemiz Kitaplık, Okuyucu ve Dinlenme Salonlarından oluşan 2000 m2’lik fiziki kullanım alanı ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphanemizde kullanıcı hizmetleri için, 30 adedi Multimedya Salonunda olmak üzere, internet bağlantılı 37 adet bilgisayar okuyucu kullanımına sunulmuştur.

Merkez Kütüphane, Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personele kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar,  Rektörlükten izin almak şartıyla kütüphanemizin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Merkez Kütüphanemiz, kuruluş esnasında sadece 4.000 adet kitap ile hizmete başlamışsa da, şu anda koleksiyonumuzda 57.503 Adet Basılı Kitap, 586.097 Adet Elektronik Kitap, 75.174 Adet Elektronik Dergi, 4.821.000 Adet Elektronik Tez, 1179 Adet Süreli Yayın, 1049 Adet Görsel ve İşitsel Materyal ve 68 Adet Veri Tabanımız yer almaktadır.

Kullanıcıların, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca görme engelli kullanıcıların da kütüphaneden faydalanabilmeleri için sesli kitaplar mevcuttur.

Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı dokuz birim kütüphanesi mevcut olup; İlahiyat Fakültesi'nde 26.319 Adet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 5.776 Adet, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2.955 Adet, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2.073 Adet, Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda 1.534 Adet,  Osmancık Meslek Yüksekokulu'nda 2.071 Adet, İskilip Meslek Yüksekokulu'nda 405 Adet, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'nda 1.867 Adet, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2.402 Adet ve Tıp Fakültesi’nde 1.111 Adet yayın olmak üzere toplamda Hitit Üniversitesi Kütüphanelerinin basılı kaynak sayısı 104.016 Adet’e ulaşmıştır.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar, LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.


Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum