Açık Erişim Veritabanları

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğünde 2015 yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir.Koleksiyonumuzda 2.000.000 basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2.000.000 sayı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 50 adet veritabanı içeriğinde; 550.000 e-kitap, 6.500.000 elektronik tez ve 60.000’e yakın e-dergiye ait 120.000.000 makale, rapor, vb. bulunmaktadır. Bu bilgi kaynaklarının okuyuculara sunum hizmetleri modern kütüphanecilik anlayışı ile verilmektedir. Millet Kütüphanesi, ülkemizin en büyük kütüphanesi olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.
Açıkerişim@TBMM
Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin ulusal ve evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması hedeflenmektedir. Sisteme; Kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenenler alınacaktır.
Kalkınma Kütüphanesi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının hazırlamış olduğu dokümanlara, tek bir web sayfasından kolayca ulaşmanızı sağlayan interaktif internet sitesidir.
Milli Kütüphane Başkanlığı
Sıradan bir kütüphanenin ötesinde, milli bir arşiv, müze ve araştırma merkezi niteliği taşıyan Milli Kütüphane Başkanlığı gerçekleştirdiği hizmetlerle, Türk kültür, bilim, edebiyat ve sanat hayatına katkıda bulunmaktadır.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Millet Yazma Eserler Kütüphanesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Millet Kütüphanesinde bulunan yeni eser kitaplar da Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine devredilerek, kütüphane araştırma ve ihtisas kütüphanesi konumuna gelmiştir. Kütüphane bugün “Millet Yazma Eser Kütüphanesi” adı ile hizmete devam etmektedir.
Academic Earth
Önemli üniversitelerden akademik kurs ve ders videoları sunmaktadır.
ACS FreeSearch
AmericanChemicalSociety yayınlarının bibliyografik künyelerini veren bir veri tabanıdır.
AIDSLINE – NLM
AIDS ile ilgili araştırmalar, klinik bilgiler ve saılık politikaları ile ilgili kaynakları veren bibliyografik bir veri tabanıdır.
AllConferences
Uluslararası konferanslar hakkında detaylı bilgiler içeren bir web sayfasıdır
Almelek Kitap İndeksi
Almelek Arşivi, kaynaklarda geçen anahtar sözcükleri taramak için hazırlanmış bir web uygulamasıdır. Almelek Arşivi her türlü ARAŞTIRMACI, YAZAR, EĞİTMEN, ÖĞRENCİYE ve MERAKLISINA, başta Türk edebiyatı olmak üzere İnsan/Dünya kültürünü MAKALE, ROMAN, ŞİİR, TİYATRO, ANI, HİKAYE, DENEME, BIYOGRAFİ alanlarında anahtar sözcükler kullanarak araştırma yapma imkanı vermektedir.
arXiv.org
Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında önbaskı arşivi.
AskOxford Dictionary
Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Bayerische StaatsBibliothek
19. asır öncesinde basılmış Türkiye/Osmanlı ile ilgili kitapların konulara göre tarama imkânı olan bir veritabanıdır.
BioMed Central
Açık erişim yayıncılığının öncüsü olan BMC, BMC Biyoloji ve BMC Tıbbı, MalariaJournal ve Microbiome gibi uzman dergiler ve BMC serileri gibi geniş ilgi alanlarını içeren yüksek kaliteli hakemli dergilere ev sahipliği yapmaktadır.
Büyük Türkçe Sözlük (TDK)
Söz, deyim, terim ve ad olmak üzere toplam 616.767 söz varlığıbulunmaktadır.
Cambridge Dictionaries Online
Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonudur.
ChemID – NLM
Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.
ChemSpider
ChemSpider, 63 milyondan fazla yapıya, özelliğe ve ilgili bilgiye hızlı erişim sağlayan ücretsiz bir kimyasal yapı veritabanıdır. ChemSpider, ~ 280 veri kaynağından gelen bileşikleri entegre ederek ve birleştirerek araştırmacıların, tek bir çevrimiçi aramadan, serbestçe erişilebilen kimyasal verilerin en kapsamlı görünümünü keşfetmelerini sağlar.
Clinical Trials
Klinik araştırmalar konusunda bilgiler içeren bir veri tabanıdır.
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası:
Osmanlılar hakkında CumhuriyetDönemi’nde yapılmış eserlerin bibliyografyasıdır.
David Rumsey
Modern dönem haritalarına ilaveten; son 5 asra ait 67.000 civarında tarihî harita içeren bir koleksiyondur.
DergiPark
TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Duke Üniversitesi Kütüphanesi
Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 kitabı online olarak içeren bir koleksiyondur.
IRCICA Farabi Dijital Library
İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından hizmete sunulan ve birçok kitaba ücretsiz ulaşım sağlayan dijital bir kütüphanedir.
İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı
Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Ansiklopedimizde yer alan 15.220 madde başının 14.210’u, zeyl ciltlerimizde yayımlanacak 1321 maddenin 827’si ve muhtelif konularda oluşturulmuş 2.586 başlığın 2,086'sı ile toplam 18.274 doküman dosyasının 17.123'ündeki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Veri tabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.
İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı
Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.
İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı
Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.
İSAM Risaleler Veri Tabanı
Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.
İSAM Türk Tarih,Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı
Deneme mahiyetinde açtığımız Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.
islamansiklopedisi
TDV İslâm Ansiklopedisi dünyada müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi hem de içerik ve üslûp açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedidir. Başlangıcından günümüze kadar İslâm dini, tarihi ve medeniyeti ile İslâm toplumlarına dair hemen her konuda güvenilir, doğru ve yeterli bilgi sunmayı hedefleyen TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için kapsamlı bir kaynaktır.
Gazeteden Tarihe Bakış Projesi
Gazeteden Tarihe Bakış Projesiİstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 18422 adet cilt gazete yer almaktadır. Dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki bu değerli gazete arşivinin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, günlük erişilebilir şekilde ve OCR metodu ile 1928-1942 yıllarını kapsayan yaklaşık 688 cilt, 55 başlık ulusal ve yerel gazeteden 581106 sayfa görüntü taranmış ve elektronik ortama aktarılmış durumdadır, çalışma devam etmektedir.
TEBDİZ
Tebdiz, bir başka ifadeyle “Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük” projesi, temelleri 2007 yılına dayanan ve edebi metinlerin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğünü oluşturmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir çalışmadır. Tebdiz projesi ile; Türk dili ile yazılmış olan eserlerdeki sözcüklerin, hangi sözcüklerle bir araya getirildiği, hangi anlamlarda ve bağlamlarda kullanıldığı ortaya konulabilmektedir. Ayrıca, edebî eserlerdeki folklorik unsurlar tespit edilebilmekte, dilin tarihsel süreçte geçirdiği değişim takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, şair/yazarların üslupları hakkında, somut ve istatistikî verilere de ulaşılabilmektedir.
The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM
Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.
The European Library Portal
Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Kullanıcılarımız basılı veya elektronik olan bu kaynaklardan istekte bulunabilir. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da yer alır.
TRDizin
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergileri içermektedir.
UNESCO
UNESCO tarafından yayınlanan tüm rapor, kayıt ve bibliyografik verilere erişebilir, ülke incelemelerinde bulunabilirsiniz. Kayıtlar üzerinde İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde tarama yapabilirsiniz.
World HealthOrganization (WHO)
Sağlık profesyonelleri, araştırmacılar, politika ve karar vericiler, öğrenciler ve kamuoyu tüm WHO yayınlarını ücretsiz olarak indirebilir veya çevrimiçi olarak sipariş edebilir. Bilgi kaynakları ayrıca, biyomedikal ve halk sağlığı alanında geniş bir yelpazedeki konu alanlarını kapsayan çok çeşitli profesyonel ve teknik referans ve bilgi hizmetleri sunmaktadır.
Zotero
Araştırma ve alıntı kaynaklarını toplamak ve yönetmek için tarayıcı eklentisi olarakkullanılan açık kaynak kaynakça yönetimi yazılımıdır.
Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum