Legal Veri Tabanı 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Deneme Erişimine Açılmıştır...

03 Aralık 18

Legal Veritabanı; Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan akademik ve uygulamaya yönelik ondan fazla hakemli hukuk dergisini, araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitapları içermektedir.


Veri Tabanına Ulaşmak için Tıklayınız...

Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum