SAGE Research Methods Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı

08 Mart 16

Sage Research Methods veri tabanı beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp, ticaret, bilim ve teknoloji, iletişim, eğitim, yönetim ve organizasyon, malzeme bilimi, kriminoloji hemşirelik ve sağlık bilimleri, siyaset, politika, psikoloji, sosyoloji, kentsel araştırmalar ve şehir planlama gibi konularda 500’den fazla dergiye tam metin erişim imkânı sunmaktadır. Bu dergilerden çoğu “ISI Web of KnowledgeSM – Thomson"da indekslenmektedir.

Sage Research Methods  veri tabanına ulaşmak için tıklayınız. 

Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum