Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

Hitit Üniversitesi öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerimiz kütüphaneden ödünç kitap alabilirler, ancak; Üniversitemiz kütüphanelerinden öğrencilerimizin ödünç kitap alabilmeleri için kütüphaneye üye olmaları gereklidir.

 -- Öğrenciler için yıllık üyelik bedeli Daire Başkanının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

 -- Üniversiteler arası işbirliği gereği olarak üniversite kütüphaneleri diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak bunlar kütüphanemizdeki materyalleri kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç alabilirler.

 -- Akademik personel bir defada en çok kitap (30 gün süre ile),

 -- İdari personel bir defada en çok kitap (15 gün süre ile),

 -- Lisans ve ön lisans öğrencileri bir defada en çok kitap (15 gün süre ile),

 -- Doktora öğrencileri bir defada en çok 5 kitap (30 gün süre ile),

 -- Yüksek lisans öğrencileri bir defada en çok kitap (30 gün süre ile) ödünç kitap alabilirler.

 Öğrenciler mezun olduklarında ve kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. İlişik kesme belgesi almamış olan öğrencilerin isimleri ilgili birimce zaman geçirilmeden Daire Başkanlığına bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez. Bu konuda Daire Başkanlığı, Dekanlıklar, Enstitüler, Yüksekokul Müdürlükleri, Meslek Yüksekokulları ile diğer birimler arasında işbirliği yapılır.

 Üniversiteden emekli olan veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik sebebiyle bir süre üniversiteden uzaklaşan öğretim elemanları ve üniversite personeli ödünç aldıkları kitapları geri vererek Merkez Kütüphaneden çıkış almak zorundadır. 

Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü